Soroban Abaküs Mental Aritmetik

Abaküsle yapılan çalışmalar beynin gelişimi açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Abaküsle yapılan çalışmalarda parmak uçlarındaki duyarlı sinir uçlarının, parmak temasları esnasında beyin hücrelerini harekete geçirir, sinir hücreleri arasında koordinasyon sağlanır. Görme, işitme, dokunsal ve hayal etme noktalarını harekete geçirir. Böylece sağ beyin de öğrenim içinde etkili hale gelir. Derslere konsantre olma, dikkat toplama gibi yetenekleri artar. Bu düzenli egzersizler sağ ve sol beyin yarım kürelerimiz arasındaki uyumu sağladığından, hızlı bir zihinsel gelişmesine ve Aritmetik becerinin alt yapısı için olumlu bir zemin hazırlanmasına neden olur. Yaşamımızda her türlü araca sahip olduğumuz halde, sağlığımızı korumak ve sağlıklı yaşamak için çeşitli spor ve egzersizler yaparız. Bu bedenimiz için gerekli ve yararlı bir şeydir.

Küçük çocukları eğiten öğretmenler sayı kavramını ve sayıların değerlerini öğretmenin zorluğunu bilirler. Soyut bir biçimde sunulan sayısal kavram ve ilişkileri ve onların değerlerini öğrenmek çocukların uzun zamanını alır. Abaküsün boncukları gibi somut objelerle ilişkilendirmeksizin numerik ilişkileri kavramak yalnızca beyin gücüne dayanmaktadır.  Abaküsü kullanmak, insan anatomisinin görme, işitme ve parmak teması ve hareketleri gibi beyin hücrelerini harekete geçiren ana sinir kanallarının koordinasyonunu gerektirmektedir.

Çocuğunuzun kendisine olan inancını ve başarılı olma duygusunu geliştirir. Sağ beynini öğrenmede kullanabildiği için atıl vaziyetteki potansiyelini ortaya çıkararak zihinsel yeteneğini arttırır. Hesaplama becerisi gelişir. Dikkat ve odaklanmanın artmasıyla kendisine olan özgüveni artar. Sorun çözme ve yorumlama yeteneği gelişir. Hem sözel hem de sayısal alandaki yetenek ve başarıları yükselir.

Mental Aritmetik sisteminin egzersizleri ve uygulamaları sayesinde bir problem sorulduğunda, çocuklar çözüm için özel bir çaba göstermeksizin, doğal olarak hayal güçlerini kullanmaya başlamakta ve kolayca çözüme ulaşmaktadırlar. Hayal gücü ve görsellik, çocukların sağ beyinlerini de öğrenmenin içine katarak, hem öğrenme güçlerini, konsantrasyonlarını ve anlama kapasitelerini arttırmakta, hem de öğrenmekten zevk almalarını, kendilerine güvenmelerini ve eğlenmelerini sağlamaktadır.
Abaküs hafıza ve zekâ eğitimi ile sağ ve sol beyin lobları aynı anda öğrenme faaliyetine katıldığından çocukların soyut kavramları somutlaştırarak hızlı ve kalıcı öğrenmeleri sağlanmaktadır. Sağ ve sol beyin loblarının birbirine paralel ve aynı düzeyde gelişmesi sağlanarak daha zeki, daha pratik, daha dikkatli, özgüven ve konsantrasyon sorunlarını aşmış başarılı öğrenciler yetiştirmek mümkün ve kolaydır.

Eğitim çocuklarda hızlı bir zihinsel gelişim ve mental aritmetik yeteneği sağlar. Onlara olağandışı aritmetik beceriler kazandırır. Kendine özgün bir eğitim programıdır.  Bilimsel temellere dayanan ve başarısı kanıtlanmış bu zengin, renkli ve bir o kadar da eğlenceli program sayesinde öğrenciler hızlı ve güçlü bir beyin gelişimi sürecinden geçerler.